کالدینو

بایگانی‌های قهوه - کالدینو

تاریخچه قهوه

تاریخچه کشف قهوه

کشف قهوه برای اکتشاف قهوه روایات گوناگون وجود دارد که از معتبرترین آنها به 2 روایت از اتیوپی و یمن اشاره میشود. در روایت اول قهوه به گونه ای که شرح خواهیم داد در اتیوپی کشف و بعد از طریق امپراطوری روم آن زمان به مابقی دنیا صادر میشود . و در روایت دوم  قهوه […]